Sarp Leventoğlu ile Yunanistan Naxos

Yunan evlerinin baskın beyazı, Ege Denizi’nin mavisi ve rüzgarı… Üstüne büyük bir