SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu siteyi kullanan ve alışveriş yapan kişiler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) “Kızlan mah. Kızlan sok. No 479 Datça Muğla” adresindeki “Kirkit Turizm Su ve Kara Sporları Sey. Acent. ” firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcı sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 1. SORUMLULUKLAR

1.1       Firma, fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler, site üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2       Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3       Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, UCPA spor  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini veya bu durumda 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

1.4       Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.5       Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

 1.  Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

 1. Gizlilik sözleşmesi

3.1.      Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

3.2.      Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3.      Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. Garanti vermeme:

4.1       işbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

4.2       Ucpa.com.tr hiçbir otelin, havayolu şirketinin, araç kiralama şirketinin veya başka seyahat şirketinin eyleminden veya ihmalinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu tüzel kişilerin veya ucpa.com.tr’nin neden olduğu fiili, arizi veya sonuç olarak ortaya çıkan zarar ve ziyandan dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.

4.3       www.ucpa.com.tr , sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde ucpa.com.tr hiçbir kontrolü olmadığı için, ucpa.com.tr’nin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca ucpa.com.tr’nin böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

 1. Kayıt, Güvenlik ve Tebligat

5.1       Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

5.2       Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

5.3       İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 1. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. www.ucpa.com.tr sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.ucpa.com.tr ve UCPA spor sey. Tic. Aş site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.ucpa.com.tr sitesi ve UCPA spor sey. Tic. Aş’ye sorumluluk yüklenemez.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Marmaris Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


İPTAL KOŞULLARI

 • Kesin rezervasyonlar için ödeme yapılması gerekmektedir. 
 • Ön ödeme alınmayan rezervasyonlar haber vermeksizin iptal edilebilir.
 • Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza v.b için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile) sonucunda 1 ay öncesine kadar yapılan rezervasyon iptalleri ve kişi sayısı değişiklerinde varsa ulaşım ve banka masrafları kesilerek ücretin tamamı iade edilir.
 • 15 gün öncesine kadar yapılan rezervasyon iptalleri ve kişi sayısı değişiklerinde varsa transfer, banka masrafları ve ücretin %50’si kesilerek ücretin kalan miktarı iade edilir.
 • 7 gün öncesine kadar yapılan rezervasyon iptalleri ve kişi sayısı değişiklerinde iade yapılmaz.
 • Kesin rezervasyon yapılmayan durumlarda, otel ve acentanın haber vermeden fiyat değiştirme hakkı vardır. 
 • Rezervasyon sırasında oda tipi dışında oda seçimi yapılmamaktadır.
 • Giriş günü aksa̧m yemeği ile başlayıp çıkış günü kahvaltı ile bitmektedir. Fazla öğünler ekstra olarak ücretlendirilir.
 • Çıkış gününde 12:00’ı geçen geç çıkışlarda bir gecelik rezervasyon bedeli uygulanabilir.
 • Hava şartları yüzünden programda ve aktivitelerde değişiklik yapılabilir.
 • Hava şartlarından dolayı yapılan iptal ve değişikliklerde UCPA Türkiye ve Surf Boutique Hotel sorumlu değildir.

 

İletişim :

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz. 

 

Kirkit Turizm Su ve Kara Sporları Sey. Acent.

Adres :Kızlan mah. Kızlan sk. No: 479 Datça Muğla

Tel : +90 545 538 32 15

E-posta: ucpa@kirkit.com